คำถามยอดนิยม
ข้อที่ 1
"ACTREC (แอ๊คเทรค)" คืออะไร
คำตอบ
"ACTREC" คือตัวย่อ ของ ACCOUNTANTS TRAINING & RECRUITMENT CO.,LTD. (บริษัท จัดหางานและอบรมนักบัญชี จำกัด)
เราคือบริษัทจัดหานักบัญชีที่ได้รับอนุญาตถูกต้องภายใต้กรมจัดหางาน (ใบอนุญาตเลขที่ 1002/2544) ขอบเขตหลักของเราคือจัดหานักบัญชีให้กับบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินกิจการอยู่ในกรุงเทพฯ และนิคมอุตสาหกรรมต่างจังหวัด

   
ข้อที่ 2
สำนักงานตั้งอยู่ที่ไหน
คำตอบ
ชั้น 4 ห้อง 4C-04 อาคารศุภาคาร 723 ถนนเจริญนคร คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
ใกล้กับ "บ้านสาทร-เจ้าพระยา",ร้านอาหารไทย "ซัวเถา ซีฟูดส์" และสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน
http://www.actrec.com/map.htm/
   
ข้อที่ 3
อยากทราบเวลาทำการของบริษัท
คำตอบ
9.00-12.00 และ 13.00-17.30 (จันทร์ถึงศุกร์),
12.30-17.30 (เสาร์)
   
ข้อที่ 4
จะเข้ามาใช้บริการจัดหางานได้อย่างไร
คำตอบ
ขั้นแรกคือ ส่งประวัติส่วนตัวเข้ามายังบริษัททางจดหมาย, แฟกซ์ หรือทางอีเมลล์
   
ข้อที่ 5
คำตอบ
กรุณาติดต่อกับทางบริษัท (คุณแหม่ม, คุณนุ้ย โทร. 02-4387280)เรา, กลุ่ม TELLUS มีสมาชิกในเครือ
เป็นบริษัทลูกค้าชาวญี่ปุ่นกว่า 600 บริษัท ตำแหน่งงานว่างจะปรับเปลี่ยนไปทุกวัน
   
ข้อที่ 6
ไม่เคยได้ยินชื่อ ACTREC มาก่อนเลย ทางบริษัทจะแนะนำงานให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้นจริงหรือปล่าว
คำตอบ
ใช่ ทางบริษัทจะแนะนำงานให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2003 นักบัญชี 40 คน
ได้งานใหม่โดยการแนะนำจากทางบริษัทอย่างไรก็ตามเราไม่สามารถแนะนำงานให้กับผู้สมัครทั้งหมดได้
ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จในการได้งานในอดีตมีปัจจัยสู่ความสำเร็จดังต่อไปนี้
http://actrec.com/keyfactor.htm
ส่วนเพิ่มเติม กรุณาอ้างถึง "ความคิดเห็นของผู้สมัคร"
http://actrec.com/accountantvoice.htm
   
ข้อที่ 7
ทำไมข้อสอบที่ทาง ACTREC จัดสอบเพื่อบริการจัดหางานจึงมีปริมาณมากกว่า
บริษัทจัดหางานอื่นๆ
คำตอบ
เพราะทางเราเชื่อว่าวิธีการประเมินผลนี้ดีต่อทั้งบริษัทลูกค้าและผู้สมัครเอง เมื่อคุณสมัครเข้ามาภายใต้การ
สนับสนุนของเรา เราจัดเตรียมข้อสอบทางด้านบัญชีเพื่อรับรองความสามารถ ของท่าน และนี่ก็คือวิธีการ
นำเสนอความสามารถของท่านที่มีประสิทธิภาพต่อบริษัทลูกค้าผู้ซึ่งมองหานักบัญชี
   
ข้อที่ 8
เมื่อไหร่ทางบริษัทจึงจะแนะนำบริษัทลูกค้าให้กับผู้สมัคร
คำตอบ
ขึ้นอยู่กับกรณีเป็นกรณีไป ในกรณีล่าสุดเราสามารถแนะนำงานให้กับผู้สมัครได้ในวันถัดมา หลังจากการสัมภาษณ์
กับเรา ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานะที่เข้ากันของทางบริษัทลูกค้า และทางผู้สมัครเอง
   
ข้อที่ 9
ทางบริษัทได้ผลตอบแทนอย่างไรบ้างในการจัดหางาน ถ้าไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัคร
คำตอบ
ทางบริษัททำหน้าที่เป็นตัวแทนในการคัดสรรพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทลูกค้ากำหนด ดังนั้นเมื่อผู้สมัคร
ท่านใดผ่านการสัมภาษณ์และเข้าทำงานกับบริษัทลูกค้าแล้ว ทางเราจึงจะได้รับผลตอบแทนจากบริษัทลูกค้า
   
ข้อที่ 10
สามารถส่งข้อสอบทางแฟกซ์ หรือทางจดหมายได้หรือไม่ ถ้าไม่มีเวลาเข้ามาสอบ
คำตอบ
นโยบายของบริษัทกำหนดไม่ให้ใช้การส่งข้อสอบทางโทรสารหรือทางจดหมาย อันเนื่องมาจากการป้องกันเพื่อ
ไม่ให้ข้อสอบรั่วไหล และข้อมูลที่ได้อาจไม่ชัดเจนและครบถ้วน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครทางบริษัท
จึงขอความร่วมมือให้ท่านเข้ามาทำการทดสอบด้วยตนเองที่บริษัท
   
ข้อที่ 11
ถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษ มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะได้งาน (ผู้สมัครแจ้งว่าอยากเข้ามาทดสอบ แต่กลัวการสัมภาษณ์
เป็นภาษาอังกฤษกับนายญี่ปุ่น เลยไม่เข้ามา)
คำตอบ
เป็นไปได้ค่ะ แต่ผู้สมัครจะต้องศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพราะว่าการสมัครงานในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะใช้
ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์และถ้าผู้สมัครมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษก็จะได้เปรียบกว่าผู้สมัคร
ท่านอื่นๆ อนึ่งภาษาอังกฤษเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการพิจารณาความสามารถในการทำงานของผู้สมัครฉะนั้นจึงควรเพิ่ม
ทักษะทางภาษาอย่างสม่ำเสมอ(ทางบริษัทจะมีการประเมินความสามารถทางด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
บัญชีทั้งอังกฤษเป็นไทยและไทยเป็นอังกฤษ ซึ่งผู้สมัครจะต้องผ่านมาตรฐานเฉลี่ย 60%หรือมากกว่า)
   
ข้อที่ 12
ถ้าสอบผ่านแล้วอีกนานไหมกว่าจะได้งาน
คำตอบ
ทางบริษัทจะพยายามแนะนำลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่ตรงกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างโดยพิจารณาจากความพร้อม
ในการทำงานและคุณสมบัติต่างๆที่เหมาะสม เช่น ทักษะทางด้านภาษา , เงินเดือนที่ต้องการสมเหตุสมผลไหม
เมื่อ เทียบกับเงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบัน หรือมีประสบการณ์การทำงานที่ใกล้เคียงกับบริษัทลูกค้า เช่นนี้แล้วทางเรา
ก็จะพิจารณาว่าผู้สมัครท่านไหนตรงกับคุณสมบัติต่างๆที่ได้กล่าวมา ก็จะจัดหาบริษัทลูกค้าได้ไม่นานอย่างที่คาดไว้
   
ข้อที่ 13
จำเป็นหรือไม่ที่ผู้สมัครจำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
คำตอบ
ขึ้นอยู่กับบริษัทลูกค้าที่แจ้งคุณสมบัติเข้ามา แต่ในหลายๆกรณีประสบการณ์การทำงานก็จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
บริษัทลูกค้าของเราบางบริษัทก็ต้องการผู้สมัครที่มีประสบการณ์การทำงานที่คล้ายคลึงกับบริษัท ลูกค้าอีกทั้ง
ประสบการณ์การทำงานยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหา และช่วยในการสัมภาษณ์ ซึ่งจะทำให้ผู้สมัคร
สามารถตอบคำถามได้อย่างชัดเจนและฉะฉาน
   
ข้อที่ 14
ผู้สมัครส่วนใหญ่ได้งานหรือไม่
คำตอบ
ผู้สมัครส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการของเราซึ่งมีคุณสมบัติดังที่กล่าวไว้ในข้อ 12 ส่วนใหญ่จะได้งาน
   
ข้อที่ 15
ส่วนใหญ่ผู้สมัครสอบผ่านหรือไม่, ข้อสอบมีความยากมากน้อยแค่ไหน
คำตอบ
ส่วนใหญ่ผู้สมัครที่มีพื้นฐานทางด้านบัญชีก็จะสอบผ่าน เพราะว่าข้อสอบของบริษัทไม่ยากเลยเมื่อเทียบกับคนที่มี
พื้นฐานทางด้านบัญชีมาก่อน
   
ข้อที่ 16
ทำไมผู้สมัครในตำแหน่งผู้จัดการจึงต้องทำการทดสอบเยอะแยะมากมาย
(บางคนกล่าวว่าประสบการณ์การทำงานของพวกเขาเพียงพอแล้ว)
คำตอบ
ทางบริษัทลูกค้าไม่ได้คิดเช่นนั้น เราจะทำการประเมินทักษะทางด้านบัญชี ภาษีอากร และวิธีการคิดแบบผู้จัดการ
บัญชีซึ่งตำแหน่งนี้จะมีความสำคัญต่อองค์กรยิ่งนักลูกค้าจึงต้องทำการประเมินผู้สมัครอย่างรัดกุมนอกจากนี้การ
ทดสอบก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการยืนยันความสามารถของผู้สมัครต่อบริษัทลูกค้าได้
 
 

กลับสู่หน้าแรก

บันไดสู่ความสำเร็จ
สมัครด่วน เว็บไซต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักบัญชี คำถามยอดนิยม แผนที่ในการเดินทางมา Actrec